Drillbert

Drillbert

Kön/Stam
Vallack efter DONATO HANOVER (US) – DRILLBIT ÅS

Ålder
f. 2015

Uppfödare
Curt-Olof & Cecilia Dahl

Ägare
Thomas & Linda Madsen