Ronja Avenue

Ronja Avenue

Kön/Stam
Sto efter GOOGOO GAAGAA (US) – THAI KATIE (NO)

Ålder
f. 2018

Uppfödare
Gustafsson Berne, Vålberg

Ägare